1. 998bet 100% welcome bonus banner

  Terma & Syarat:


  Promosi ini terbuka untuk semua ahli pendaftaran baru www.leocity9.com
  LEOCITY99 akan memberikan 100% Bonus untuk ahli mendaftar baru di www.leocity9.com & deposit pertama dengan minimum MYR / SGD 30.
  Bonus akan dikreditkan dalam masa 10minutes selepas deposit.
  Bonus perlu melepaskan 25 kali sebelum permintaan untuk pengeluaran.
   
  Contoh: Deposit MYR100 + Bonus 100% = MYR 200
  Rollover: MYR200 x 25 Rollovers = MYR 5000

  Mana-mana pertaruhan yang ditempatkan di dua pihak bertentangan atau menarik tidak akan diambil ke dalam perhitungan atau menghitung terhadap sebarang keperluan rollover.
    Permainan poker dikecualikan dalam keperluan peralihan ini.
  Maksimum bonus hanya sehingga MYR 188.
    Promosi ini tidak dibenarkan untuk berbilang akaun, jika terdapat sebarang kolusi atau penggunaan berbilang akaun, semua kredit percuma akan dirampas. Pensyarah dan rakan yang dirujuk tidak boleh berkongsi alamat IP yang sama atau tinggal di rumah yang sama.
    Promosi ini hanya tersedia untuk ahli LEOCITY99 yang sedia ada & tuntutan sekali sahaja.
  www.leocity9.commempunyai hak untuk mengubah suai, menukar atau menamatkan promosi tanpa notis terlebih dahulu.

 2. b2-WELCOME BONUS 130%

  Terma & Syarat:


  Promosi ini terbuka untuk semua ahli baru www.leocity9.com
  LEOCITY99 akan memberikan Bonus 130% untuk ahli baru untuk permainan slot dan sukan pada www.leocity9.com & deposit pertama dengan minimum MYR / SGD 30.
  Bonus akan dikreditkan dalam masa 10 minit selepas deposit.
  Bonus perlu dipindahkan 20 kali sebelum permintaan pengeluaran.

  Contoh: Deposit MYR100 + Bonus 130% = MYR 230
  Alihan: MYR230 x 20 Rollovers = MYR 4600

  Mana-mana pertaruhan di antara dua pihak atau menarik diri tidak akan diambil ke dalam perhitungan atau dihitung terhadap sebarang keperluan alihan.
  Permainan poker dikecualikan dalam keperluan peralihan ini.
  Maksimum bonus hanya sehingga MYR 288.
  Promosi ini tidak dibenarkan untuk akaun yang pelbagai, jika terdapat sebarang kolusi atau menggunakan pelbagai akaun, semua kredit percuma akan dirampas. Perujuk dan rakan yang dirujuk tidak boleh berkongsi alamat IP yang sama atau tinggal di rumah yang sama.
  Promosi ini hanya tersedia untuk ahli LEOCITY99 yang sedia ada & tuntutan hanya boleh dibuat sekali sahaja.
    www.leocity9.com berhak mengubah, menukar atau menamatkan promosi tanpa notis terlebih dahulu.

 3. d

  Term & Condition:


  This promotion is open for all new registration member of www.leocity9.com
  LEOCITY99 will be giving away 30% Bonus for new register on www.leocity9.com & first deposit with minimum MYR/SGD 30. Bonus will be credited within 10minutes after deposit
  Bonus need to rollover 8 times prior request for withdrawal.
   
  Example: Deposit MYR30 + Bonus 30% = MYR 39
  Rollover: MYR39 x 8 Rollovers = MYR 312
   
  Any bet placed on two opposite sides or draw will not be taken into the calculation or count towards any rollover requirement.
  The poker game is excluded in this rollover requirement.
  Maximum of bonus only up to MYR/SGD 138.
  This promotion is not allowed for multiple accounts, if there is any collusion or usage of multiple accounts, all free credit will be confiscated. The referrer and referred friend must not share the same IP address or reside in the same household.
  This promotion only available for existing LEOCITY99 member & one-time claims only.
  www.leocity9.com has the right to modify, change or terminated the promotion without prior notice.

 4. e

  Terma & Syarat:


  Promosi ini terbuka untuk semua ahli baru www.leocity9.com
  LEOCITY99 akan memberikan Bonus 20% untuk ahli baru untuk permainan slot dan sukan pada www.leocity9.com & deposit pertama dengan minimum MYR / SGD 30.
  Bonus akan dikreditkan dalam masa 10 minit selepas deposit.
  Bonus perlu dipindahkan 3 kali sebelum permintaan pengeluaran.

  Example: Deposit MYR30 + Bonus 20% = MYR 36
  Alihan: MYR36 x 8 Alihan = MYR 288
  Mana-mana pertaruhan di antara dua pihak atau menarik diri tidak akan diambil ke dalam perhitungan atau dihitung terhadap sebarang keperluan alihan.
  Permainan poker dikecualikan dalam keperluan peralihan ini.
  Maksimum bonus hanya sehingga MYR/SGD 388.
  Promosi ini tidak dibenarkan untuk akaun yang pelbagai, jika terdapat sebarang kolusi atau menggunakan pelbagai akaun, semua kredit percuma akan dirampas. Perujuk dan rakan yang dirujuk tidak boleh berkongsi alamat IP yang sama atau tinggal di rumah yang sama.
  Promosi ini hanya tersedia untuk ahli LEOCITY99 yang sedia ada & tuntutan hanya boleh dibuat sekali sahaja.
  www.leocity9.com berhak mengubah, menukar atau menamatkan promosi tanpa notis terlebih dahulu.

 5. fleocity99 birthday bonus 20%

  Terma & Syarat:


  Promosi ini terbuka untuk semua ahli baru www.leocity9.com Terdapat pelbagai peringkat bonus untuk ahli-ahli sempena hari jadi anda. MYR38 & MYR88. Untuk melayakkan diri, ahli harus mempunyai simpanan minimum sebanyak 2 kali dengan LEOCITY99.

  Sila rujuk jadual berikut untuk pembayaran bonus: Jumlah Deposit Bonus Hari Jadi 2 kali atau lebih dari MYR 38 5 kali atau lebih dari MYR 88

  Untuk menebus bonus, ahli yang berkelayakan mesti menghantar butiran berikut kepada khidmat pelanggan kami: * Nama Akaun Pengguna * Salinan Kad Pengenalan untuk pengesahan.

  Ahli akan menerima Bonus Hari Jadi mereka apabila Kad Pengenalan disahkan oleh LEOCITY99. Ahli boleh menebus bonus 3 hari sebelum hari jadi atau dalam masa 3 hari selepas hari jadi. Mana-mana bonus yang ingin ditebus selain dari tempoh tersebut tidak akan diiktiraf. Bonus hari jadi memerlukan perolehan x1 sebelum sebarang pengeluaran boleh dibuat. Ahli hanya boleh menuntut bonus hari jadi setahun sekali. Terma & Syarat Umum Promosi terpakai.

 6. gRefer Bonus

  Terma & Syarat:


  Untuk layak sebagai rujukan, anda mesti menjadi ahli LEOCITY99 yang aktif dan telah membuat simpanan minimum (1) kali dengan LEOCITY99. Untuk menebus bonus rujukan anda, kenalan anda perlu mendaftar akaun baru dan membuat deposit sekurang-kurangnya satu kali dalam LEOCITY99. Anda akan mendapat bonus rujukan 20% daripada jumlah deposit pertama kenalan anda.

  Contoh: Deposit Kenalan Anda Pertama MYR30 + Bonus Selamat Datang 10% = MYR 33 Alihan: MYR33 x 1 Alihan = MYR 33 Anda akan mendapat 20% daripada jumlah simpanan pertama kenalan anda MYR 30 x 20% Bonus Rujukan = MYR 6

  Bonus rujukan diperlukan sebanyak 2 kali alihan sebelum sebarang pengeluaran dibuat. Bonus maksimum sehingga RM150.
  Promosi ini tidak dibenarkan untuk pelbagai akaun, jika terdapat sebarang kolusi atau penggunaan pelbagai akaun, semua kredit percuma akan dirampas. Perunjuk dan rakan rujukan tidak boleh berkongsi alamat IP yang sama atau tinggal di rumah yang sama. Promosi ini hanya tersedia untuk ahli LEOCITY99 yang sedia ada & tuntutan sekali sahaja sahaja. www.leocity9.com berhak mengubah, menukar atau menamatkan promosi tanpa notis terlebih dahulu.

 7. jleocity99 auto bonus 2%

  Terma & Syarat:


  Promosi ini terbuka hanya untuk ahli www.leocity9.com yang sedia ada sahaja.
  LEOCITY99 akan memberikan Bonus Auto 2% dengan tambah nilai minimum MYR / SGD30.
  Bonus akan dikreditkan dalam masa 10 minit selepas deposit dibayar.
  Bonus perlu dilengkapkan sebanyak 2 kali peralihan sebelum permintaan untuk pengeluaran.
   
  Contoh: Deposit MYR100 + Bonus 2% = MYR 102
  Alihan: MYR 102 x 2 Alihan = MYR 204
   
  Mana-mana pertaruhan di antara dua pihak atau menarik diri tidak akan diambil ke dalam perhitungan atau dihitung terhadap sebarang keperluan alihan.
  Alihan akan berganda apabila dua pihak bertentangan telah dijumpai
  Contohnya: Deposit + bonus tambah nilai dengan peralihan x2 = peralihan x2 jumlah bonus termasuk bonus.
  Permainan poker dikecualikan dalam keperluan peralihan ini.
  Maksimum bonus hanya sehingga MYR / SGD188.
  Promosi ini tidak dibenarkan untuk akaun yang pelbagai, jika terdapat sebarang kolusi atau menggunakan pelbagai akaun, semua kredit percuma akan dirampas.
  LEOCITY99 berhak untuk melupuskan kelayakan bonus, jumlah bonus dan sebarang kemenangan bonus yang berkaitan dengan pelanggan atau sekumpulan pelanggan sekiranya corak pertaruhan yang mencurigakan sehingga menjana keuntungan atau kelayakan bonus terjamin. Aktiviti yang mencurigakan itu mungkin termasuk, tanpa terhad kepada, corak taruhan biasa merentas peristiwa / pasaran / pilihan yang sama yang boleh dikenalpasti dalam satu atau beberapa akaun.
  www.leocity9.com berhak mengubah, menukar atau menamatkan promosi tanpa notis terlebih dahulu.

 8. k

  Terma & Syarat:


  SUKAN...KASINO ..SLOT(998BETT) REBAT 0.35%

  • Promosi ini terbuka untuk semua ahli LEOCITY99
  • LEOCITY99 akan memberi rebat sebanyak 0.35% berdasarkan jumlah keseluruhan mereka dalam semua game 998BETT.
  • Semua pertaruhan, pertaruhan tidak sah, taruhan yang dibuat oleh dua individu tidak diambil dalam pengiraan perolehan. Keperluan perolehan dari bonus deposit juga akan ditolak dari jumlah pemain total jumlah dalam LEOCITY99 Sports untuk pengiraan rebat.
  • Apa-apa taruhan yang ditempatkan oleh dua pihak berlainan tidak akan diambil ke dalam perhitungan atau dihitung di dalam sebarang keperluan alihan.
  • Promosi ini boleh digabungkan dengan bonus deposit sedia ada. Walau bagaimanapun, keperluan peralihan untuk tuntutan bonus deposit akan ditolak daripada amaun jumlah taruhan.
  • Rebat ini tidak terhad.
  • www.leocity9.com berhak mengubah, menukar atau menamatkan promosi tanpa notis terlebih dahulu.

 9. lFREE 4D LUCKY PICK

  Terma & Syarat:


  Tiket 4D boleh dituntut selepas 00:00:01 dan sebelum 17:59:59 pada hari sama dan keputusan yang menang akan keluar selepas jam 8 malam.

  Promosi ini tidak dibenarkan untuk akaun yang pelbagai, jika terdapat sebarang kolusi atau menggunakan pelbagai akaun, semua kredit percuma akan dirampas.
  Promosi ini hanya tersedia untuk ahli LEOCITY99 & tuntutan hanya boleh dibuat sekali sahaja sahaja. www.leocity9.com berhak mengubah, menukar atau menamatkan promosi tanpa notis terlebih dahulu.